Ara

Kantindeki Politik Ekonomi

(der.) Altuğ Yalçıntaş, (ed.) Bülent Özçelik, Phoenix Yay., 2011.


ankara üniversitesi siyasal bilgiler fakültesi öğretim üyesi altuğ yalçıntaş tarafından arşivlenen ve derlenen, tam adıyla "kantindeki politik ekonomi- türkiye öğrenci hareketlerinden mekânsal bir kesit, 1994 - 2001 dönemine ilişkin seçilmiş metinler" olan kitap.

kitap ankara üniversitesi siyasal bilgiler fakültesi'nde bulunan
altkantin'in 1994 - 2001 arasındaki sosyallesmelerinin ve siyasallaşmalarının ürünü olan metinlerden ve görsel materyallerden oluşuyor.

çalışmada yer alan metinler,
altkantin'cilerin, dönemin akademisyenlerinin ve entelektüellerinin üretiminden belli başlı örnekleri kapsıyor. kantin masalarında, yemekhane kuyruklarında, sınıflarda dağıtılan bildiriler, sbf duvarlarını kaplayan afişler, öğrencilerin çıkardıkları dergiler, bültenler, öğrenci hareketi üzerine yazılmış yazılar ve fotoğraflar dönemin öğrenci hareketini bir belgesel şeklinde sunuyor.

altkantin'den yola çıkan bu çalışma, türkiye öğrenci hareketlerinden dönemsel ve mekânsal bir kesiti konu alırken, "
mektep" ile sınırlı kalmıyor; 1990'ların başlarından 2000'lere demokratik üniversite mücadelesinin önemli uğraklarına yer veriyor.

çalışmanın yayına hazırlanmasında emeği geçenler kitabın ilk ve diğer baskılarının satışından elde edilecek tüm geliri
mülkiyeliler birliği burs fonu'na bağışlamışlardır.

http://ankara.academia.edu/AltugYalcintas/Books

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder